Teampenning:

 

Ik vond het werken met koeien heel leuk. Tot nu toe reed ik enkel de onderlinge wedstrijden in Eersel, want de cattle charge is te duur om dan "zomaar even" mee te rijden. Met mijn vrienden Dominique Morre en Dorus Willems scoorden we toch enkele malen. De eerste wedstrijd wonnen we, omdat de koeien toevallig allemaal de goeie kant opliepen. Daarna werden we nog eens 2e maar echt scoren zat er niet in.
Met een nieuw team (Fresnos en zijn dochters Poco en Fressal) hoop ik met Jack en Eric in dit onderdeel ooit hoge ogen te gaan gooien. Poco was op moment van schrijven hoog drachtig, maar Fresnos doet het prima. Fressal vind de koeien geweldig én eng... Omdat Poco nog niet inzetbaar is, hebben we reiningamazone Dagmare Wouters erbij gevraagd. Haar paard Poco Borks Garry is pas 5 jaar en moet nog wennen aan de koeien maar doet het prima! Van IS hebben we nieuwe bloezen uit Canada gekregen en bijkleurende beenbeschermers.

Omdat ons team weinig mogelijkheden had om vaker te starten, hebben we Jean Mullenders en Saskia Moeskops gevraagd zich bij ons team te voegen. Naast hun eigen team bij Paul Derrez, rijden ze nu ook wedstrijden met ons mee. Later zijn daar ook nog Henla Tent en Michiel Vreeken bij gekomen en is ons team nu rijk vertegenwoordigd! Volgend jaar zal ook Linda van Vugt mee gaan doen.

Meer over het IS Flying Horse Cowhorse Team

Wat is Teampenning?

(nummers tussen haakjes verwijzen naar de nummers in het WRAN regelboekje)

Teampenning is een koeien onderdeel, waarmee je met drie personen enkele gemarkeerde koeien moet scheiden van de kudde. Deze moeten in een "penn" of "corral" gedreven worden. Dit moet binnen 2,5 minuten gebeurd zijn. De snelste tijd wint. (901 + 904)

Het team mag dmv handopsteking de tijd eerder stop zetten, als ze een of twee koeien in de penn hebben en daarmee willen scoren. Natuurlijk geldt het aantal koeien boven de tijd. De tijd stopt als een paard met hoofd de pennlijn bereikt. De tijd loopt door als de rest van de koeien niet aan de goede kant van de andere zijde van de startlijn zijn. Als de koe(ien) onsnappen voor het vee aan de goede kant staat, of als de verkeerde koe(ien) in de penn staan, krijgt het team "geen tijd" (902 + 904 + 905)

De arena is volgens richtlijnen ingedeeld. Startlijn in het midden van de arena, koeien aan ene zijde, penn aan andere zijde. De penn ligt 5 meter los van de wand, de ingang bedraagt 3 meter en igt zo dat de koeien naar binnen te drijven zijn. (900)

De kudde staat klaar aan de kopse kant van de arena en het sein "arena klaar" wordt aangegeven met een vlagsignaal. Dan geeft de omroeper de nummer of kleur van de koeien door. De tijd begint te lopen als de eerste ruiter over de startlijn gaat. Het team wordt beoordeeld vanaf het moment dat ze arena betreden en dienen zo snel mogelijk na bekend making van de koeien te starten. Vertraging betekend diskwalificatie. (903)

De nummers of markeringen van de drie toe te wijzen koeien staan van tevoren vast en worden niet gewijzigd bij uitval. (906)

"Geen tijd" wordt toegekend voor het aanraken of opjagen van het vee met handen, matriaal of kledingstukken, onnodige ruwheid waarmee het vee wordt opgedreven. Met teugels mag gezwaaid worden of op chaps of paard geslagen worden. Als er meer als 4 koeien over de startlijn zijn gekomen, krijgt het team ook "geen tijd". (907 + 910)

Het team mag een beslissing vragen aan de jury als een koe gewond of onbruikbaar is. Zodra men echter met werken begint, kan er niet meer gereclameerd worden. (908)

Als een koe onsnapt uit de arena, door of over de afzetting, kan de jury extra tijd geven of een herhalingsrit. (909)

Net als bij alle onderdelen zijn alle beslissingen van de jury definitief. Bij protest hiertegen dient 25euro betaald te worden, welk in gelijk wordt teruggeven. (911 + 912)

Wat is de moeilijkheid van Teampenning?
Teampenning is eigenlijk een stratechisch spel, waarbij samenwerking en inzicht belangrijk is. De snelheid van de paarden is wel belangrijk, maar niet doorslaggevend. Daarom kun je teampenning met elk type paard rijden. De paarden mogen niet bang zijn van de koeien en liefst "cowsence" hebben, dat wil zeggen dat ze het in zich om koeien te drijven.

 

Hier volgen de voorlopige officiele reglementen, zoals die gelden op de Europese Kampioenschappen in Brunssum 2005: Teampenning:

01. De tijdsduur is 90 seconden (1:30 minuten) voor open klassen en 150 seconden (2:30 minuten) voor andere klassen.
02. Binnen de gegeven tijdsduur moet een team van drie combinaties een drietal runderen met dezelfde nummers of halsbandkleuren van de kudde afzonderen en in een omheinde ruimte (pen) drijven.
03. Het team met de snelste tijd wint.
04. Een halve minuut voordat de tijd om is, moet het team de waarschuwing “30 seconden” krijgen.
05. Krijgt het team deze waarschuwing niet, dan mag het desgewenst de run herhalen.
06. Vraagt het team om een herkansing, dan wordt de kudde weer tot rust gebracht en volgt de herkansing direct met 60 strafseconden. Het team krijgt dezelfde runderen opnieuw  toegewezen.
07. Voor aanvang van de wedstrijd worden de runderen bijeengebracht voorbij de startlijn aan de kant waar de kudde staat. De grensrechter heft de vlag wanneer de arena gereed is. De deelnemers krijgen pas te horen welke nummers of halsbandkleuren ze moeten afzonderen, op het moment dat de neus van het eerste paard de startlijn passeert en de grensrechter zijn vlag naar beneden zwaait.
08. Zodra de ruiters de arena betreden, moeten ze zich volledig op de kudde toeleggen. Elk oponthoud leidt tot diskwalificatie.
09. Wanneer het team zich eenmaal toelegt op de kudde, is het verantwoordelijk voor de dieren.
Het team draagt de verantwoordelijkheid om vooraf naar de wedstrijdcoördinator, ofwel de judge, te rijden en een beslissing af te dwingen, wanneer het van mening is dat één van de toegewezen dieren gewond of ongeschikt is. Dit kan alleen vóórdat het team aan het eigenlijke drijven begint.
Is het team eenmaal met de kudde aan het werk gegaan, dan is er geen bezwaar meer mogelijk.
Gaat een dier over of door de omheining van de arena heen, dan is het aan de judge om te beslissen of het team wordt gediskwalificeerd vanwege onnodig ruw gedrag, of dat het team de run mag overdoen.
Een eventuele herkansing moet aan het einde van een verreden wedstrijdronde plaatsvinden. Mocht er voor de herkansingen geen vers vee beschikbaar zijn, dan bepalen de showmanager en de judge welk vee er wordt ingezet. Vallen er meerdere herkansingen binnen een wedstrijdronde, dan wordt het vee in de startvolgorde van de wedstrijd opgevoerd.
Wordt gebruikt vee aangevuld met vers vee, dan moeten de dieren worden samengevoegd en opnieuw genummerd of voorzien van halsbanden. Alles moet in werking worden gezet om er zeker van te zijn dat elk team met evenveel vers als gebruikt vee werkt.
10. Om de tijd te stoppen, moet een ruiter in de poort van de pen staan en zijn hand heffen voor de vlag. De vlag gaat naar beneden, wanneer de neus van het eerste paard de poort binnen is en de ruiter de hand heft om de tijd te stoppen.
Geen enkel paard mag verder dan tot aan de stijgbeugels in de pen staan/komen.
Komt een paard met de achterhoeven in de pen, wordt de run beoordeeld met “no time”.
De ruiter(s) die de tijd stopt (stoppen) mag (mogen) het vee niet uit de pen drijven na de run.
Al het niet toegewezen vee moet aan de kuddekant staan, anders wordt er “no time” gerekend.
Stopt het team de tijd met slechts één of twee dieren in de pen, dan hoeven de resterende toegewezen dieren niet aan de kuddekant te staan.
11. Het team mag de tijd stoppen met slechts één of twee van de toegewezen dieren in de pen.
Een team dat drie dieren in de pen drijft, eindigt echter altijd hoger dan een team met slechts twee dieren in de pen, ongeacht de tijd. Zo eindigt een team met twee dieren ook altijd hoger dan een team met slechts één dier in de pen.
Als een wedstrijd over meerdere rondes gaat en elk team weet de aangewezen dieren slechts éénmaal in de pen te drijven, dan geldt de snelste tijd, ongeacht de ronde.
Ook geldt bij een wedstrijd met meerdere rondes dat teams die in elke ronde weten te scoren, hoger eindigen dan teams die in één ronde hier niet in slagen, ongeacht de tijd of het aantal dieren in de pen.
Bij een wedstrijd met meerdere rondes worden de tijden bij elkaar opgeteld om de uitslag te bepalen.
12. Een team krijgt “no time” gerekend als de kleur halsband of het nummer van het dier in de pen onjuist is.
13. Als een team de tijd stopt op het moment dat er zich nog een verkeerd gemerkte/genummerde koe aan de penzijde van de arena bevindt, wordt er “no time” gerekend. Dit betekent dus geen diskwalificatie. Bij wedstrijden over meerdere rondes wordt in een dergelijke run 0 koeien in de maximale tijd gerekend.
14. Aanraking van het vee met handen, hoeden, touwen, zwepen, teugels of enig ander instrument wordt bestraft met diskwalificatie. Een team dat onnodig ruw gedrag vertoond, krijgt geen tijd gerekend. Zwaaien met zwepen, hoeden of touwen is niet toegestaan. Ruiters mogen wel de teugels op hun beenbescherming (chaps) laten klappen.
15. De judge diskwalificeert het team wanneer het in zijn ogen onnodig ruw met het vee of met het paard omgaat of onsportief gedrag vertoont. Twee waarschuwingen leiden automatisch tot diskwalificatie.
16. Komt het paard en/of de ruiter ten val, dan heeft dan geen gevolgen voor de inschrijving. Zolang een ruiter echter niet op zijn paard zit, leidt elke poging die hij doet om het vee te beïnvloeden automatisch tot diskwalificatie.
17. Als er op een gegeven moment meer dan vier runderen aan de verkeerde kant van de startlijn staan, wordt er geen tijd gerekend. Daarbij maakt het niet uit welk lichaamsdeel van het vijfde dier de startlijn overschrijdt.
18. Punten worden toegekend op basis van het aantal deelnemende teams. Op elke vijf teams wordt een punt toegekend aan elk van de drie winnende teamleden.
19. De diskwalificatie van één teamlid leidt tot de diskwalificatie van het gehele team.
20. In het geval van gelijkspel krijgt elk team nog één dier toegewezen met een bepaald nummer of een bepaalde halsbandkleur om in de pen te drijven. Het team met de snelste tijd wint.
21. Als de wedstrijdvolgorde al is bepaald en een team ziet om welke reden dan ook af van deelname, dan wordt het nummer van het dier geloot in de volgorde alsof het team zou hebben gereden. Het nummer wordt dan niet meer gebruikt binnen die set ruiters. Dat voorkomt dat de volgorde moet worden veranderd voor de andere deelnemers.
22. Nummers moeten minimaal 15,5 centimeter hoog zijn en de gekleurde halsbanden moeten minimaal 15,5 centimeter breed zijn. De nummers moeten hoog aan beide kanten van het dier worden aangebracht tussen schouder en heup, met de bovenkant dichtbij de ruggenwervels van het dier. Voordat de wedstrijd begint, bepalen de judge en de showmanager via een loting de nummers of kleuren en de startvolgorde.
23. Krijgt een team een nummer of bepaalde kleur toegewezen van dieren die al eerder binnen die kudde zijn aangewezen, dan volgt direct een nieuwe run met de juiste nummers of kleuren.
Als de fout ontdekt wordt als de kudde al uit de arena is verwijderd, wordt de nieuwe run aan het einde van de totale voorronde gegeven met dezelfde kudde.
24. Het ideale aantal dieren per kudde is 30. Het maximaal toegestane aantal is 45.
Minimaal zijn 21 dieren vereist, ook als er minder dan 7 teams zijn. Alle dieren in de kudde moeten genummerd zijn in groepen van drie.
a) Een kudde moet bestaan uit drie aangewezen (d.m.v. identieke nummers of halsbandkleuren) dieren per team. Een apart drietal voor elk nieuw team dat een run start.
b) Het aantal dieren per kudde moet bij elke ronde gelijk zijn.
c) Indien er meer of minder dan drie dieren worden ontdekt die hetzelfde nummer of dezelfde halsbandkleur hebben, dan krijgt het team dat deze dieren kreeg toegewezen een herkansing aan het einde van de wedstrijdronde. De tijden van alle overige teams die met deze onjuist genummerde kudde werkten, blijven geldig.
d) Dieren mogen slechts éénmaal worden toegewezen binnen een wedstrijdronde, uitgezonderd de situatie zoals hierboven omschreven bij regel 3) over herkansingen.
25. Twee juryleden met vlaggen bewaken de lijnen. Eén van hen staat opgesteld bij de ingang van de pen en de ander bij de startlijn.
De judge bevindt zich ter hoogte van de startlijn en bepaalt naar eigen inzicht of hij de wedstrijd zal leiden met de vlag.
Ten minste twee personen zijn aangewezen om de tijd bij te houden. Eén van hen meet de officiële tijd, de ander meet de back-up tijd voor het geval er iets misgaat of de stopwatch niet functioneert.
De startlijn moet herkenbaar zijn aangegeven op de hekken van de arena, duidelijk zichtbaar voor de judge en de deelnemers.
26. Het verliezen van de hoed levert vijf strafseconden op.
27. Uitrusting van het paard: toegestaan zijn alle in de westernsport gebruikelijke bitten, b.v. trens, Meroth, bosal, snaffle bit, enz.
Gedraaide bitten zijn niet toegestaan, het gebruik hiervan leidt tot diskwalificatie.
De judge kan steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Gesloten teugels zijn niet toegestaan.
28. Uitrusting van de ruiter: Jeans, dichtgeknoopt hemd met lange mouwen, westernhoed, westernlaarzen. Poncho’s zijn niet toegestaan, hoeden mogen niet voorzien zijn van een riempje om afwaaien te voorkomen.
Vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijden dient elke ruiter volgens voorschrift gekleed te zijn.
29. De judge mag tijdens de wedstrijden niet aangesproken worden. Gebeurt dit toch, dan heeft de judge het recht deze persoon van het terrein te laten verwijderen of te diskwalificeren.
30. De organisatie dient er voor te zorgen dat de kudde niet gestoord wordt, beïnvloeding/hulp door derden in dit gebied is verboden.
De omheining dient aan de kuddekant voorzien te zijn van een ondoorzichtige afscheiding.

 

Site Teampenningassociation

Flying Horse Team (oude team)

IS Flying Horse Cowhorse Team (nieuwe team)

Teampenning: Hoeveel Adrenaline kun je hebben:

Foto's Teampenning

terug

.