Cattlepenning:

"HORSE-CATTLE-TIME"

Nadat Teampenning populair werd, omdat het voor veel meer mensen haalbaar is, is er de solovariant op gekomen, de Cattlepenning. Cattlepenning is bijna hetzelfde maar dan vangt er één ruiter één koe.
Sinds kort zijn Team- en Cattlepenning een ander onderdeel geworden als Working Cowhorse en Cutting. Het valt nu onder de "speed games" net als Barrel Racing en Poolbending. Dit houdt in dat er minder op steil gelet wordt en meer op snelheid. Optoming en teugelvoering zijn vrij. De jury kan vragen om met stang op één hand te moeten rijden, dus zorg dat je als reserve je snaffel bij hebt...


Arendonk 2005: Fressal en Lotje winnaar van de Jackpot Cattlepenning.

Wat is Cattlepenning?
Cattlepenning is een koeien onderdeel, waarmee je met één personen één gemarkeerde koei moet scheiden van de kudde. Deze moet in een "pen" of "corral" gedreven worden. De snelste tijd wint.

De arena is volgens richtlijnen ingedeeld. Startlijn in het midden van de arena, koeien aan ene zijde, penn aan andere zijde. De penn vast aan de wand, de ingang bedraagt 3 meter en igt zo dat de koeien naar binnen te drijven zijn.

De kudde staat klaar aan de kopse kant van de arena en het sein "arena klaar" wordt aangegeven met een vlagsignaal. Dan geeft de omroeper het nummer of de kleur van de koe door. De tijd begint te lopen als de ruiter over de startlijn gaat. Men wordt beoordeeld vanaf het moment dat ze arena betreden en dienen zo snel mogelijk na bekend making van de koei te starten. Vertraging betekend diskwalificatie.

Het nummer of de markering van de toe te wijzen koe staan van tevoren vast en worden niet gewijzigd bij uitval.

"Geen tijd" wordt toegekend voor het aanraken of opjagen van het vee met handen, matriaal of kledingstukken, onnodige ruwheid waarmee het vee wordt opgedreven. Met teugels mag gezwaaid worden of op chaps of paard geslagen worden. Als er meerdere koeien over de startlijn zijn gekomen, krijgt het men ook "geen tijd".

De ruiter mag een beslissing vragen aan de jury als een koe gewond of onbruikbaar is. Zodra men echter met werken begint, kan er niet meer gereclameerd worden.

Als een koe onsnapt uit de arena, door of over de afzetting, kan de jury extra tijd geven of een herhalingsrit.Hier volgen de voorlopige officiele reglementen, zoals die gelden op de Europese Kampioenschappen in Brunssum 2005:

CATTLEPENNING:

01. Cattlepenning lijkt op teampenning, alleen gaat het hierbij om één ruiter (in plaats van een team) en één dier (in plaats van drie).
02. Tijdsduur is 60 seconden (1 min.).
03. Binnen de gegeven tijdsduur moet de ruiter één dier met een bepaald nummer of specifieke halsbandkleur van de kudde afzonderen en in een omheinde ruimte (pen) drijven.
04. De combinatie met de snelste tijd wint.
05. Een halve minuut voordat de tijd om is, moet de ruiter de waarschuwing “30 seconden” krijgen.
06. Krijgt de ruiter deze waarschuwing niet, dan mag hij desgewenst de run herhalen.
07. Voor aanvang van de wedstrijd, worden de runderen bijeengebracht voorbij de startlijn, aan de kant waar de kudde staat.
De grensrechter heft de vlag wanneer de arena gereed is.
De deelnemer krijgt pas te horen welk nummer of welke halsbandkleur hij moet afzonderen, op het moment dat de neus van het paard de startlijn passeert en de grensrechter zijn vlag naar beneden zwaait.
08. Zodra de ruiter de arena betreedt, moet hij zich volledig op de kudde toeleggen. Elk oponthoud leidt tot diskwalificatie.
09. Wanneer de ruiter zich eenmaal heeft toegelegd op het vee, is hij verantwoordelijk voor het hem toegewezen dier.
De ruiter draagt de verantwoordelijkheid om vooraf naar de wedstrijdcoördinator, ofwel de judge, te rijden en een beslissing af te dwingen, wanneer hij van mening is dat één van de hem toegewezen dieren gewond of ongeschikt is. Dit kan alleen voordat de ruiter aan het eigenlijke drijven begint.
Is de deelnemer eenmaal met de kudde aan het werk gegaan, dan is er geen bezwaar meer mogelijk.
Gaat een dier over of door de omheining van de arena heen, dan is het aan de judge om te beslissen of de ruiter wordt gediskwalificeerd vanwege onnodig ruw gedrag, of dat hij de run mag overdoen.
Een eventuele herkansing moet aan het einde van een verreden wedstrijdronde plaatsvinden. Is er voor de herkansingen geen vers vee beschikbaar, dan bepalen de showmanager en de judge welk vee er wordt ingezet. Vallen er meerdere herkansingen binnen een wedstrijdronde, dan wordt het vee in startvolgorde van de wedstrijd opgevoerd. Wordt gebruikt vee aangevuld met vers vee, dan worden de dieren samengevoegd en opnieuw genummerd of voorzien van halsbanden. Alles moet in werking worden gezet om er zeker van te zijn dat elke ruiter met evenveel vers als gebruikt vee werkt.
10. Om de tijd te stoppen, moet de ruiter in de poort staan en zijn hand heffen voor de vlag.
De vlag gaat naar beneden, wanneer de neus van het paard de poort binnen is en de ruiter zijn hand heft om de tijd te stoppen.
Het paard mag niet verder dan tot aan de stijgbeugels in de pen staan/komen.
Komt het paard met de achterhoeven in de pen, wordt de run beoordeeld met “no time”.
11. Elk dier dat zich na het stoppen van de tijd aan de zijde van de pen bevindt,bezorgt de ruiter tien strafseconden.
12. Als er op enig moment meer dan vier dieren aan de verkeerde kant van de startlijn staan, krijgt de ruiter “no time” gerekend.
13. Stopt een ruiter de tijd en heeft het dier in de pen de verkeerde kleur halsband of een verkeerd nummer, of bevindt er zich meer dan één dier in de pen, dan wordt er “no time” gerekend.
14. Bij een wedstrijd met meerdere rondes, eindigt de ruiter die in elke ronde scoort, altijd hoger dan de ruiter die één ronde niet weet te slagen, ongeacht de tijd. Bij een wedstrijd met meerdere rondes, worden de tijden bij elkaar opgeteld om de uitslag te bepalen.
15. Aanraking van het vee met handen, hoeden, touwen, zwepen, teugels of enig ander instrument wordt bestraft met diskwalificatie.
Een team dat onnodig ruw gedrag vertoont, krijgt “no time” gerekend.
Zwaaien met zwepen, hoeden of touwen is niet toegestaan.
Wel mag de ruiter de teugels op zijn beenbeschermers (chaps) laten klappen.
16. De judge diskwalificeert de ruiter wanneer deze in zijn ogen onnodig ruw met het vee of met het paard omgaat of onsportief gedrag vertoont. Twee waarschuwingen leiden automatisch tot diskwalificatie.
17. Komt het paard en/of de ruiter ten val, dan heeft dat geen gevolgen voor de inschrijving.
Zolang een ruiter echter niet op zijn paard zit, leidt elke poging die hij doet om het vee te beïnvloeden automatisch tot diskwalificatie.
18. Indien sprake is van gelijk spel, dan krijgt elke ruiter nog één gemarkeerd dier toegewezen om in de pen te drijven. De snelste tijd wint.
19. Als de wedstrijdvolgorde al is bepaald en een ruiter ziet om welke reden dan ook af van deelname, dan wordt het nummer van het dier geloot in de volgorde alsof de ruiter zou hebben gereden. Het nummer wordt dan niet meer gebruikt binnen die set ruiters. Dat voorkomt dat voor de andere deelnemers de volgorde moet worden veranderd.
20. Nummers moeten minimaal 15,5 centimeter hoog zijn. Gekleurde halsbanden moeten minimaal 15,5 centimeter breed zijn. De nummers moeten hoog aan beide kanten van het rund worden aangebracht tussen schouder en heup, met de bovenkant dichtbij de ruggenwervels van het dier. Voordat de wedstrijd begint, bepalen de judge en de showmanager via een loting de nummers of kleuren en de startvolgorde.
21. Het ideale aantal dieren per kudde bedraagt 20.
Een kudde mag echter niet meer dan 25 dieren tellen en niet minder dan 15, ook al zijn er minder dan 7 ruiters. Alle dieren in de kudde moeten genummerd zijn.
22. Het aantal dieren per kudde moet bij elke ronde gelijk zijn.
23. Twee juryleden met vlaggen bewaken de lijnen. Eén van hen staat opgesteld bij de ingang van de pen en de ander bij de startlijn.
De judge bevindt zich ter hoogte van de startlijn en bepaalt naar eigen inzicht of hij de wedstrijd zal leiden met de vlag.
Ten minste twee personen zijn aangewezen om de tijd bij te houden. Eén van hen meet de officiële tijd, de ander meet de back-uptijd voor het geval er iets mis gaat of de stopwatch niet functioneert.
De startlijn moet herkenbaar zijn aangegeven op de hekken van de arena, duidelijk zichtbaar voor de judge en de deelnemers.
24. Het verliezen van de hoed levert vijf strafseconden op.
25. Uitrusting van het paard: toegestaan zijn alle in de westernsport gebruikelijke bitten, b.v. trens, Meroth, bosal, snafflebit, enz.
Gedraaide bitten zijn niet toegestaan, het gebruik hiervan leidt tot diskwalificatie.
De judge kan steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Gesloten teugels zijn niet toegestaan.
26. Uitrusting van de ruiter: Jeans, dichtgeknoopt hemd met lange mouwen, westernhoed, westernlaarzen. Poncho’s zijn niet toegestaan, hoeden mogen niet voorzien zijn van een riempje om afwaaien te voorkomen.
Vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijden dient elke ruiter volgens voorschrift gekleed te zijn.
27. De judge mag tijdens de wedstrijden niet aangesproken worden. Gebeurt dit toch, dan heeft de judge het recht deze persoon van het terrein te laten verwijderen of te diskwalificeren.
28 De organisatie dient er voor te zorgen dat de kudde niet gestoord wordt, beïnvloeding/ hulp door derden in dit gebied is verboden.
De omheining dient aan de kuddekant voorzien te zijn van een ondoorzichtige afscheiding.

 

Snelste tijden van onze teamleden:

Record Jean - Face the Frosty:

Record Saskia - Sherwin Little Bandit:

Record Saskia - Face the Frosty:

Record Henla - Impact: 20 sec.


record Dagmare - Blondie: 22 sec.


record Eric - Fresnos King San: 23 sec.


Lotje's record met Fresnos' Survivor: 29 sec.

record Lotje - Touch of T.: 31 sec.


record Dagmare - Poco Borks Garry: ....

Site Teampenningassociation

terug

 

 

.